Đầu tư gần 23 ngàn tỷ đồng cho Dự án thu hồi đất, tái định cư Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành

00:39, 10/11/2018

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định số 1487/QĐ-TTg về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, UBND Đồng Nai sẽ là chủ đầu tư dự án với diện tích đất xây dựng cảng hàng không là 5.000 ha; tổng diện tích xây dựng hai khu tái định cư là 364,21 ha, bao gồm khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn (282,35 ha) và một phần Phân khu III Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn 81,86 ha. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư là tại huyện Long Thành, Đồng Nai.
 

Sơ đồ quy hoạch vùng chức năng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nguồn: Báo Đồng Nai


Mục tiêu của dự án nhằm thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để có mặt bằng "sạch" giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đúng tiến độ.

Nhiệm vụ của dự án là thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân; điều chỉnh địa giới hành chính các xã trong vùng dự án đồng thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong quá trình thực hiện dự án.

Tổng mức đầu tư của dự án lên đến 22.856 tỷ đồng, bao gồm 4.189 tỷ đồng xây dựng hạ tầng các khu tái định cư; 479 tỷ đồng dành cho việc tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không; 17.855 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 306 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân và 27 tỷ đồng cho việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Nguồn vốn đầu tư sẽ được lấy từ ngân sách Nhà nước. Thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2021.

Các dự án thành phần có cấu phần xây dựng, gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các công trình xã hội tại hai khu tái định cư và tái lập hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội ngoài ranh giới Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
 

DiaOcOnline.vn - Theo TGTT