Tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc Dự án Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tối cao

00:10, 28/08/2018

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Tòa án nhân dân tối cao về vấn đề tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc Dự án Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tối cao tại 43 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 259/TANDTC - KHTC ngày 07/8/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc Dự án Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tối cao tại 43 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo văn bản phúc đáp của Bộ Xây dựng gửi Tòa án nhân dân tối cao thì việc xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tối cao tại 43 Hai Bà Trưng, Hà Nội cần thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 81, Luật Xây dựng 2014.

 

Linh Nguyễn