Cần cù có thật sự bù được thông minh?

Cần cù có thật sự bù được thông minh?

22:54 19/12/2017

Chúng ta thường được nghe nói rằng cần cù bù thông minh. Nhưng có thật là khi chúng ta cố gắng thì sẽ thành công hơn những người được ông trời ưu ái?