Trưởng thành vẫn tăng chiều cao, nếu..

Trưởng thành vẫn tăng chiều cao, nếu..

11:42 14/12/2017

Liệu chiều cao có thay đổi được khi bạn đã qua tuổi trưởng thành? Một số bài tập đơn giản giúp cải thiện đáng kể chiều cao của bạn.