Tư vấn nổi bật

Tư vấn phong thủy

Những lưu ý với phong thủy cửa chính năm 2019

Một trong những thành phần quan trọng nhất của ngôi nhà về mặt phong thủy chính là cửa chính (hay cửa trước). Đây còn gọi là “khẩu”, tức miệng của ngôi nhà, là nơi tiếp khí, nơi khí xấu và cả khí tốt đi vào. Do đó cửa chính là nơi đầu tiên cần phải lưu tâm về phong thủy.

Treo tranh cát tường trong phòng khách

Dọn bếp thế nào để lễ cúng ông Công ông Táo được hoàn hảo?

Mẹo bố trí phòng làm việc hợp phong thủy để có sự nghiệp thăng tiến

Thiết kế cầu thang hợp phong thủy

Tư vấn trang trí nội thất

Tư vấn đầu tư

Tư vấn kỹ thuật

Tư vấn luật