Gỡ vướng cho người nước ngoài mua nhà: Trên thông, dưới vẫn tắc

Gỡ vướng cho người nước ngoài mua nhà: Trên thông, dưới vẫn tắc

09:47 08/01/2018

Ghi nhận từ Diễn đàn doanh nghiệp - VBF 2017 cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá có một số bước tiến đáng kể trong việc cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, vướng mắc vẫn còn, đòi hỏi các cơ quan quản lý phải tích cực, chủ động giải quyết.