Thiết kế nhà ống rộng 50m2 cho ba con sống chung

Thiết kế nhà ống rộng 50m2 cho ba con sống chung

00:33 08/12/2018

Hỏi: Tôi có mảnh đất diện tích 64m2 (4x16m), dự định thiết kế lùi vào 2m. Tôi muốn xây nhà cho 3 con của mình sống chung, bao gồm gia đình con gái cả (đã có con), con gái thứ hai và con trai út.